حمل و ترخیص از جبل علی

منطقه آزاد جبل علی برخی از تسهیلات بندری را در خود جای داده است

منطقه ی آزاد جبل علی از معافیت عوارض گمرک برخوردار بوده و مادامی که کالا در این منطقه باشد از این معافیت برخوردار میباشد. در صورتیکه نیاز باشد کالا از جبل علی خارج شده و به لنج یا فرودگاه دبی تحویل گردد باید عوارض گمرکی بار بصورت موقت پرداخت گردد و این عوارض پس از خروج کالا مجدداٌ بازگردانده میشود. در این موارد ایرانیان دبی از طرف مشتری فرآیند سپرده گذاری را انجام داده و کالا را به خارج از منطقه ی آزاد برای صادرات میفرستد.

دایره بندرهای دبی

ادغام دایره بندرهای دبی، دایره گمرکها و نیز منطقه آزاد جبل علی (JAFZA) در سازمان بندرها، گمرکها و مناطق آزاد (PCFC) نقش استراتژیک در توان ما برای برآورده نمودن انتظارات داشته است.

تلفیق منابع موجب افزایش بهره وری و به بار نشستن فرصتهای آرمانی در تبادل اطلاعات میشود. سرمایه گذاران از مهارتهای به اشتراک گذاشته شده در زمینه های فنآوری و مدیریت که خدماتی نوین را پدید آورده اند، بهره مند میباشند.

 

دایره بندرهای دبی (DPA) در میان بندرهای بین المللی حمل کانتینر از پیشگامانی است که بیش از ۱/۵ میلیون TEU را در سال ۲۰۰۳ مدیریت نموده است.

 

منطقه آزاد جبل علی برخی از تسهیلات بندری را در خود جای داده است و لذا سرمایه گذاران میتوانند از این خدمات که حمل کانتینر، انبارهای سرد و منجمد و فضاهای ذخیره و نگهداری را شامل میشود بهره برداری نمایند.

شرکتها از خدمات پیشرفته بندرهای دبی، مانند سامانه مدیریت پایانه کانتینری (CTMS) که دامنه وسیعی از نیازهای تجاری را در بر دارد و سامانه یکپارچه انتقال بین بندری کانتینرها را میان بندر راشد و بندر جبل علی فراهم میآورد، و یا سامانه پایگاه ترابری کانتینر (CFSS) که کلیه عملیات پایگاه را به صورت رایانه ای انجام میدهد میتوانند استفاده نمایند.

همچنان که طرح اصلی توسعه بندرگاه جبل علی پیش میرود، دایره بندرهای دبی به دوره جدید و هیجان انگیزی وارد میشود.

پس از تکمیل طرح توسعه، تسهیلاتی که برای خطوط کشتیرانی منطقه فراهم میشود شامل سه پایانه اضافی دیگر با مجموع ۸۲ لنگرگاه مجهز به ۱۲۵ جرثقیل بندری با ظرفیت ترابری بیش از ۲۱ میلیون TEU خواهد بود. لذا، دایره بندرهای دبی افتخار دارد که گامی فراتر از دیگر مناطق آزاد نهاده تا با سرمایه گذاران خود همگام باشد.