حمل زمینی

دریافت کالا از بنادر جنوب و درب گمرک و انتقال به تمام شهر های ایران

این خدمات شامل دریافت کالا از بنادر جنوب و درب گمرک و انتقال به تمام شهر های ایران می باشد.

در این سرویس هزینه بر حسب کانتینر محاسبه می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های پشتیبانی ایران در تماس باشید.